Zakres usług:
Leczenie zaburzeń mowy u dzieci i u dorosłych
Logopedia ogólna
 • profilaktyka zaburzeń mowy
 • diagnoza zaburzeń mowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia dyslalii
 • nieprawidłowa wymowa głosek: szumiących sz, rz/ż, cz, dż,
  syczących s, z, c, dz, ciszących ś, ź, ć, dź
 • nieprawidłowa wymowa głoski r
 • terapia mowy bezdźwięcznej (dziecko zamienia głoski dźwięczne
  na bezdźwięczne, np. d na t (dom=tom), w na f (woda=fota),
  b na p (buda=puta)
 • teriapia pozostałych głosek
 • inne odchylenia od normy artykulacyjnej
 • stymulacja rozwoju mowy
 • konsultacje i porady
Neurologopedia - terapia osób z zaburzeniami neurologicznymi
 • terapia afazji i dyzartii (teriapia osób po udarach i urazach mózgu)
 • terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo
 • terapia mowy u dzieci z porażeniem mózgowym
 • terapia mowy u dzieci autystycznych
 • nauka mowy zastępczej / alternatywnej
Wizyty domowe
 • dla pacjentów po udarach mózgu, w uzasadnionych klinicznie
  przypadkach prowadzę terapię w domu pacjenta

Czy wiesz, że... ?
Kiedy do logopedy?
Na pewno trzeba zgłosić się do
logopedy gdy dziecko podczas
artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz,
dż, t, d, n wsuwa język między zęby
lub ociera nim o wargę (...)
... dowiedz się więcej

Rola rodzica w terapii logopedycznej
Zdarza się, że dopiero w gabinecie
logopedy rodzic pierwszy raz dostrzega
błędną mowę dziecka i dowiaduje się
o istocie i wadze problemu. Rola rodzica
w terapii jest jednak bardzo istotna (...)
... dowiedz się więcej
WIĘCEJ ARTYKUŁÓW  >
KOSZT WIZYTY
60 zł
za 45 minut
Gabinet logopedyczny czynny jest od poniedziałku do piątku.
Nowi pacjenci umawiani są
po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej: 605 188 989
W przypadku pacjentów po udarach mózgu (w uzasadnionych
klinicznie przypadkach) istnieje możliwość prowadzenia terapii
w domu pacjenta