Artykuły:
Kiedy do logopedy?
Na pewno trzeba zgłosić się do logopedy gdy dziecko podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż,cz, dż, t, d, n wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
 • dziecko nawykowo mówi przez nos,
 • wiemy o zmianach anatomicznych w budowie narządów mowy dziecka,
 • mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy,
 • dziecko nie próbuje komunikować się z otoczeniem, nie rozumie mowy innych osób, nie reaguje na polecenia, nie jest zainteresowane kontaktem z rówieśnikami,
 • dziecko pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y,
 • jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzania sylab)
 • gdy po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
 • 1. wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
  2. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda= fota), b na p (buda = puta)
  3. dziecko zniekształca, myli głoski, zastępuje głoski innymi, nie znanymi w języku polskim
 • gdy rozwój mowy dziecka jest opóźniony:
 • 1. 2-letnie dziecko wymawia tylko kilka słów,
  2. 3-letnie tworzy jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego
  3. 4-letnie formułuje tylko zdania proste,słownictwo czynne jest na poziomie 2-letniego dziecka, tj. około 300 słów
  4. 5-letnie nadal tworzy tylko zdania proste, słownictwo na poziomie dziecka w wieku 2,5 lat
  5. 6-letnie jest na poziomie dziecka 3-letniego pojawiają się zdania złożone,dziecko wymawia 1000-1500 słów)
  -letnie jest na poziomie mowy dziecka 3,5-letniego.
Rola rodzica w terapii logopedycznej
"Zdarza się, że dopiero w gabinecie logopedy rodzic pierwszy raz dostrzega błędną mowę dziecka i dowiaduje się o istocie i wadze problemu. Rola rodzica w terapii jest jednak bardzo istotna:
 • małe dziecko w obecności rodzica czuje się bezpiecznie na zajęciach
 • rodzic znając swoje dziecko potrafi motywować je do pracy
 • gabinet logopedy to miejsce diagnozy, pierwszych ćwiczeń i wskazówek. Najważniejsza część terapii to praca rodzica z dzieckiem w domu
 • rodzic mogąc patrzeć na działania logopedy oraz doświadczać pierwszych sukcesów razem z dzieckiem, nabiera większej motywacji do ćwiczeń w domu
 • bez aktywnego udziału rodzica praca z dzieckiem jest powolniejsza i mniej efektywna. Na rezultaty terapii czekamy zbyt długo, co często powoduje zniecierpliwienie dziecka oraz brak wiary we własne możliwości. Wzbogacenie terapii o codzienne ćwiczenia w domu pozwala na wydatne zwiększenie czasu przeznaczonego na ćwiczenia.?

Źródło : "Dysleksja - informator dla rodziców i specjalistów" Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Gabinet logopedyczny czynny jest od poniedziałku do piątku.
Nowi pacjenci umawiani są
po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej: 605 188 989
W przypadku pacjentów po udarach mózgu (w uzasadnionych
klinicznie przypadkach) istnieje możliwość prowadzenia terapii
w domu pacjenta